Tuesday, December 31, 2013

NEW YEAR MESSAGE from Rejoice and Rejoice Team


 

Dear Rejoice and Rejoice Visitors and fans as we are approaching New Year 2014,


 I would like to encourage you to work on your attractiveness, meaning on your inner beauty, even men have inner beauty...

 If you are beautiful in the inside it will affect the outlook....

 It is very important to have self control, its true you might have inborn characters but if you submit them to the altar God is faithful he will amend and mold us, Hallelujah!


 As I have said earlier in my post With God Everything is Possible, God is changing histories... What is that they have called you in 2013? Is it too hard for God?


 I am available for anyone who think it is difficult to have self control, May God Help US
 

From the Altar:Thanksgiving by Pastor DondoPastor Yared Dondo
Lead Pastor City Harvest Church
It is normal to Thank God for good things but we ought to thank God even in difficult situation

This morning I want to encourage you to thank God even in difficult moment.

I have read an interesting story of Mathew Henry the  author of Complete Bible Commentary, he was robbed everything but on his diary that day he wrote two  remarkable sentences “ Thank God I am robbed but I am alive” and “ Thank God they rob me and I did not rob them.

In Thessalonian 5: 18 the Bible says  “give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus.

Also in Ephesians 5 19-20 “19speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, 20 always giving thanks to God the Father for everything, in the name of our Lord Jesus Christ.”

May God help us to be people are appreciative and thankful in every situation.

Genesis 50: 19-20 the word of God says ”19 But Joseph said to them, "Don't be afraid. Am I in the place of God?  20 You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives.”

Joseph passed through hard times when his relatives intended to kill and later sold him, but in his heart he did not complain and later he found that God has a good plan for him.

Maybe you have been left out in relationship, though is painful, God may have a good purpose for that.

Christian should have a continuos thanksgiving even if we are passing through challenges and temptations.

Three reasons for having continuous Thanksgiving

Wednesday, December 25, 2013

Christmas Blessings from Rejoice and Rejoice blog

Rejoice and Rejoice blog wishes you a Blessed Chritmas 2013.

Wednesday, December 11, 2013

Don't live on Assumptions


 
Don't assume that you will not get married

 Don't assume that you will not have successful marriage

 Don't assume that your husband is cheating on you

 Don't assume that your workmates does not like you

 Don't assume that you won't make in life because your parents didn't

 Don't assume you will not bear a child

 Don't assume you will not get promotion

Don't assume you were born to fail

 Don't assume your friends are backbiting you

 Don't assume your in-laws hate you

 Don't assume people don't love you

 I say don't assume and don't assume…………………….

 Ask yourself whom report do you believe. Your emotions? Devil?

Remember the 12 spies  story 10 of them were negative they saw themselves as grasshopper while 2 0f them were positive they see Victory......

Numbers 13 : 30-33

“30 Then Caleb silenced the people before Moses and said, “We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it.”
31 But the men who had gone up with him said, “We can’t attack those people; they are stronger than we are.” 32 And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, “The land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size. 33 We saw the Nephilim there (the descendants of Anak come from the Nephilim). We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them.”

What do you see in your self today

Do you see Victory or Failure

Are you a Winner

Don’t just assume things are bad or falling apart

Have the spirit that was in Caleb, a Conquering Spirit

 

 

Tuesday, December 3, 2013

Mkirsto anapoamua Kufanana na Mti wa Mwerezi ndipo Ushindi utaambatana nae

Mwerezi ukiwa umefunika sakafu na kupendezesha JengoFungua na mimi Biblia  Kitabu cha 1 Wafalme 6 :13-18 

13Nami nitakaa miongoni mwa Waisraeli, nami sitawaacha watu wangu Israeli.’’

14Basi Solomoni akajenga hekalu na kulikamilisha. 15Akazifunika kuta zake za ndani kwa mbao za mierezi, akizipigilia ukutani kuanzia sakafuni mwa hekalu hadi kwenye dari na kufunika sakafu ya hekalu kwa mbao za misunobari. 16Akagawa dhiraa ishirini sehemu ya nyuma ya hekalu kwa mbao za mierezi kuanzia kwenye sakafu hadi darini ili kufanya sehemu ya ndani ya patakatifu, yaani Patakatifu pa Patakatifu. 17Ukumbi mkubwa uliokuwa mbele ya chumba hiki ndio ulikuwa na urefu wa dhiraa arobainif. 18Ndani ya hekalu kulikuwa na mierezi, ilionakishiwa mfano wa maboga na maua yaliyochanua. Kila kitu kilikuwa cha mwerezi, hakuna jiwe ambalo lilionekana.”

Mwerezi ulifatwa Lebanon na Solomoni


Wakati wa Kipindi cha Mfalme Solomoni  miti ya mwerezi ilitumika kufunika mawe yaliyoko kwenye Jengo lililokuwa linajengwa

Wakristo tunatakiwa kufunika mawe yote katika Kanisa

Kanisa tumeitwa kama mwerezi kufunika mawe yote

Mawe ni madhaifu yote ambayo yako katika Kanisa, Familia,Kazi, Watoto, Ndoa n.k

Tunatakiwa kufunika mawe ya kuvunja moyo, kukata tamaa ili watu wakutane na Uwepo wa Mungu

Unatakiwa ufunike mambo ya Ndoa yako maana wewe ni Mwerezi

Siku hizi utakuta vyombo vya Habari vya Kikristo kama Magazeti, Blogs, TVs,Radio n.k vinatumika kuwasema Watumishi wa Mungu Vibaya

Roho ya Kuchafuana imeingia Makanisani, tumesahau kabisa kwamba tumeitwa Kuhubiri Habari Njema na sio kutangaza Mabaya ila Mabaya tunashughulikia ndani kwa Utaratibu uliowekwa.
Kama uko Katika Ndoa na mwenzako ana udhaifu fulani, sio uanze sasa kupita kwa ndugu na marafiki zako ukisema eeenhe jamani usimuone vile mume au mke wangu ana udhaifu a, b,c,d ,Funika mawe mpendwa

Mfunike mwenzako kama ni la Kumrekebisha umrekebishe mkiwa wenyewe kama la kumsaidia umuombeee Mungu hashindwi kitu atamrekebisha, Haleluyaaaaaaaaaaaaaaa!

Sasa una mtoto unafikiri labda tabia yake ni ngumu na imekushinda, uwe mwerezi funika mama , funika ewe Baba, si unaanzia kwa shangazi, then mjomba, then Bibi, Babu, Ukoo hapana funika maweee kama Mwerezi

Mrekebishe kwa Upendo, muonyeshe Upendo, Muombeee hakuna linalomshinda Mungu.

Haya mambo nimejifunza maana kuna mahali nilipita ninaye mdogo wangu nampenda sana lakini katika utaratibu ambazo Mungu na labda Shetani wanajua akakengeuka Imani, kwakweli mwanzoni sikuwa mwerezi nililalamika ila Roho Mtakatifu alinifundisha Siri Nzito ya kufunika, sio Rahisi ila kwa uweza wake Mungu tutayaweza yoteee maana yeye anatutia nguvu, Aminaaaaaaaaaa!


Ukijua Siri ya mtu basi sio unaanza kuitangaza, from point a,b,c,d, funika kama la kurekebisha kwa upendo muite mpendwa hapa haikuwa sawa au muombee, Mungu atashughulika nae.

Haleluya, Basi Mungu akubariki sana na akuwezeshe katika kila hatua ya maisha yako na akuwezeshe kuwa na tabia ya mwerezi tukifunika mawe katika kila mahali tunapokuwa.


Endelea kutembelea Rejoice and Rejoice Blog maana Bwana anafanya mambo makubwa na tuko tayari kutumika na kuleta vile vitu yaani vyakula vya Kiroho na Kuinuliwa ambako Mungu amepanga uvipate, Sema Amina mtu wa Mungu.

 

Mungu Akubariki sanaaaaaa