Monday, January 9, 2017

2017 MWAKA WA KUTHIBITIKA - 7

SIKU YA 07 - 07/01/2017

Zaburi 40:2 Akanipandisha toka shimo la uharibifu, Toka udongo wa utelezi; Akaisimamisha miguu yangu mwambani, Akaziimarisha hatua zangu.

KUWA ESTABLISHED/KUIMARISHWA/KUTHIBITIKA

Zaburi 90:17 Na uzuri wa Bwana, Mungu wetu, uwe juu yetu, Na kazi ya mikono yetu utufanyie thabiti, Naam, kazi ya mikono yetu uithibitishe.

Waebrania 1:10 Na tena, Wewe,Bwana, hapo mwanzo uliitia misingi ya nchi, Na mbingu nikazi za mikono yako;

KAMA MBINGU NI KAZI YA MIKONO YA BWANA MUNGU WETU SISI UZAO WAKO NI LAZIMA TUWE NA KAZI ZA MIKONO YETU…. Uzuri ni kwamba Mungu anataka kuifanya thabiti/kuimarisha kazi ya mikono yetu…

KAZI YA MIKONO YANGU IWE ESTABLISHED…Uzuri wa Bwana, Mungu wangu, uwe juu yangu, Na kazi ya mikono yangu unifanyie thabiti, Naam, kazi ya mikono yangu uithibitishe.

MWAKA 2017, NITAJENGA BIASHARA ILIYOTHIBITISHWA, KAMA MBINGU KAZI YA MIKONO YA BABA YETU INADUMU HATA SASA, NAKATAA BIASHARA YANGU KUFA KUFA, KIPAJI CHANGU HAKITAPOTEA, DUKA LANGU HALITAPATA HASARA NA KUFUNGWA TENA, HUDUMA YANGU HAITAHARIBIKA, FAMILIA YANGU HAITAVUNJIKA, MUME WANGU HATANIACHA WALA WATOTO WANGU HAWATAKUWA KIZAZI CHA UKAIDI.

NATAMKA NA KUAMURU…. UTHABITI KATIKA KAMPUNI YANGU, UTHABITI KATIKA KAZI YANGU, KATIKA KILIMO CHANGU, BENKI YANGU, SACCOS YANGU,

NATAMKA UTHABITI KATIKA MIFUMO INAYOSHIKILIA SUSTAINABILITY YANGU…

KAMA KAZI YA BABA YANGU ALIYENIUMBA BADO INAPETA NA MIMI NINA SPIRITUAL DNA YA MUNGU…. NDIVYO ITAKAVYOKUWA KATIKA KAZI ZANGU…. Sasa na hata milele amina..

Zaburi 72:7 Siku zake yeye, mtumwenye hakiatasitawi, Na wingi wa amani hata mwezi utakapokom USIOGOPE HALI YA UCHUMI WA NCHI MAANA Mithali 10:25 Kisulisuli kikiisha pita asiye haki hayuko tena; Bali mwenye haki ni msingi wa milele.

HUTAONDOSHWA KATIKA JINA LA YESU………………..

Endelea kujiombea………………na kuombea hizo kazi za mikono…….

Apostle Shemeji Melayeki

GLOBAL FAMILY GATHERINGS MINISTRIES

PHONE: +255 714 548 565

We are the Standards! 2017


No comments:

Post a Comment